Hürnä e mazza cula


Sparta:
Praticas socialas
Chantun:

Descripziun

Sco «hürnä» vegn designada ina furma simpla dal gieu «hornussen» che vegn pratitgada mo a Furna en il Partenz. Cun in fist da coller spedeschan ils giugaders il «huri» (in «puck» da lain) davent d'ina latta. Ils tschiffaders emprovan da retegnair il «huri» cun schlondas ch'els bittan en l'aria. Mintga «huri» che na vegn betg tschiffà vala sco in «bun». Sch'il corp d'in adversari vegn tutgà, dat quai dus «buns».

Il gieu «mazza cula» è ina spezia da golf alpin ch'è vegnì introducì a Masagn en la Mantogna avant circa 40 onns da glieud ch'è vegnida natiers da Tschappina. La «mazza» che vegn duvrada per spedir la balla è in fist cun in pistun da lain davantvart. Sco «cula» vegn duvrada ina balla da cuntschar. Questa balla da lain è colurada ed ha in diameter da 5 cm. Duas squadras da mintgamai duas fin trais persunas giogan ina cunter l'autra. L'object en mira n'è betg ina fora, mabain in crap, ina planta u ina pitga. La squadra che tutga quest object cun damain culps, survegn in punct. Per mintga punct avantatg pajan ils perdents 20 raps als victurs.

Tant il «hürnä» sco er la mazza cula vegnan giugads la primavaira suenter la marschauna e l'atun suenter ch'ils prads èn pasculads. Ils giugaders da «hürnä» e da mazza cula n'èn betg organisads en uniuns. Giugads vegnan quests dus gieus da giuvens e dad umens indigens da Furna resp. da Masagn e da Flearda, tranter els er tals ch'èn ussa giu la Bassa e che laschan «encrescher» per il Grischun. Tut tenor gust e tenor l'aura s'inscuntran ils giugaders la dumengia suenter mezdi u durant in firà sin l'areal da gieu.

Gallaria d'illustraziuns

 • «Hürnä»: Il «huri» è fixà sin la latta © Heidi Wyss
 • «Hürnä»: Cun il fist da coller vegn il «huri» spedì en il champ destinà © Heidi Wyss
 • «Hürnä»: Ils tschiffaders bittan ad aut las schlondas © Heidi Wyss
 • «Hürnä»: Defensiun cun la schlonda en maun © Heidi Wyss
 • «Hürnä»: Il «huri» è sco in «puck» da lain (Furna, avrigl 2011) © Marietta Kobald
 • «Hürnä»: Pront per dar il culp (Furna, avrigl 2011) © Marietta Kobald
 • «Hürnä»: Giuven e vegl unì en il gieu (Furna, avrigl 2011) © Marietta Kobald
 • «Hürnä»: Si cun la schlonda (Furna, avrigl 2011) © Marietta Kobald
 • Mazza cula: La «cula» vegn pitgada cun la «mazza» © Mathias Kunfermann/demateo AG, 2011
 • Mazza cula: In culp curt en la vischinanza da l'object en mira © Mathias Kunfermann/demateo AG, 2011
 • Mazza cula: Il percurs ha bleras variantas © Mathias Kunfermann/demateo AG, 2011
 • Mazza cula: Pausa a Flearda © Silvia Conzett, 2011
 • Mazza cula: Il proxim object en mira è in pign © Silvia Conzett, 2011
 • Mazza cula: Aspectaturs mirveglius sin l'areal da gieu © Silvia Conzett, 2011
 • «Hürnä»: Il «huri» è fixà sin la latta © Heidi Wyss
 • «Hürnä»: Cun il fist da coller vegn il «huri» spedì en il champ destinà © Heidi Wyss
 • «Hürnä»: Ils tschiffaders bittan ad aut las schlondas © Heidi Wyss
 • «Hürnä»: Defensiun cun la schlonda en maun © Heidi Wyss
 • «Hürnä»: Il «huri» è sco in «puck» da lain (Furna, avrigl 2011) © Marietta Kobald
 • «Hürnä»: Pront per dar il culp (Furna, avrigl 2011) © Marietta Kobald
 • «Hürnä»: Giuven e vegl unì en il gieu (Furna, avrigl 2011) © Marietta Kobald
 • «Hürnä»: Si cun la schlonda (Furna, avrigl 2011) © Marietta Kobald
 • Mazza cula: La «cula» vegn pitgada cun la «mazza» © Mathias Kunfermann/demateo AG, 2011
 • Mazza cula: In culp curt en la vischinanza da l'object en mira © Mathias Kunfermann/demateo AG, 2011
 • Mazza cula: Il percurs ha bleras variantas © Mathias Kunfermann/demateo AG, 2011
 • Mazza cula: Pausa a Flearda © Silvia Conzett, 2011
 • Mazza cula: Il proxim object en mira è in pign © Silvia Conzett, 2011
 • Mazza cula: Aspectaturs mirveglius sin l'areal da gieu © Silvia Conzett, 2011

Documents da video

Hürnä am Prättigauer Alp-Spektakel (RTR, Telesguard, 12.10.2015) © RTR

Referenzas e dossier

Publicaziuns
 • Peter Graf: Tumme, Böckli, Stigeligumpe - 50 Schweizer Spiele aus alter Zeit. Zürich, 2012

 • Margrith Ladner: «Hürnä» in Furna. In: Bündner Woche, 2.4.2014

 • Johann Baptist Masüger: Leibesübungen in Graubünden einst und heute. Chur, 1946

 • Johann Baptist Masüger: «Mazza», das Männerspiel der Rätoromanen. In: Bündner Kalender 118. Chur, 1959

 • Mazzaschlagen. In: Atlas der schweizerischen Volkskunde. Basel, 1950-1995

 • Mazzaspiel. In: Dicziunari Rumantsch Grischun, Band 13. Chur, 2013

 • Barbara Paz Soldan: Spiel mit Stock und Kugel. Ein alter Spielbrauch lebt am Heinzenberg wieder auf. In: Bündner Woche, 13. April 2005

 • Lukas Sonderegger: Hürnä in Furna, ein altes Volksspiel aus alter Zeit. Broschüre der Furner Hürner. Furna, 2003 (2014 überarbeitet von Johannes Bärtsch)

 • Kurt Wanner: Hürna in Furna. In: Mitteilungen der Walservereinigung Graubünden, Nummer 36. Chur, 1997

Dossier
 • Hürnä e mazza cula

  descripziun detagliada Ultima modificaziun: 13.07.2018
  Dimensiun: 439 kb
  Tip: PDF