Cultivaziun da tschareschas


Sparta:
Natira ed ambient
 • Artisanat tradiziunal
Chantun:

Descripziun

La cultivaziun da tschareschas è dapi daditg fitg impurtanta en il chantun Zug: l'emprim sco sectur da la producziun agricula d'impurtanza per l'economia publica, en il 20avel tschientaner oravant tut sco segn caracteristic ed identitar d'ina regiun en in svilup rasant. Las cumprovas las pli temprivas per culturas da tschareschers cun bists auts probablamain fitg derasads derivan dal 17avel tschientaner. Per l'onn 1627 è documentà en la citad da Zug in martgà da tschareschas. Recepts per l'elavuraziun da tschareschas a spaisas ed a bavrondas existan dapi il 18avel tschientaner. Cunzunt l'arder tschareschas a vinars ha ina lunga tradiziun. A la fin dal 19avel tschientaner ha la societad da kirsch a Zug («Kirschwasser-Gesellschaft in Zug»), fundada l'onn 1870, gì grond success cun la commerzialisaziun dal kirsch da Zug en tut il mund. Enturn l'onn 1915 ha il pastizier Heinrich Höhn da Zug inventà la turta cun kirsch da Zug. Oz produceschan intginas destillarias industrialas e numerusas destillarias purilas en la regiun passa 60'000 liters kirsch per onn. Da quels vegnan duvrads var 15'000 liters per far las turtas cun kirsch da Zug. Pervi da la gronda activitad da construcziun e pervi da la regressiun generala da l'agricultura è il dumber da tschareschers sa reducì en il 20avel tschientaner. Ina societad d'interess prova dapi l'onn 2008 da franar questa tendenza cun plantaziuns sistematicas. Circa trais quarts dals passa 400 manaschis purils en il chantun cultiveschan tschareschas.

Gallaria d'illustraziuns

 • Walchwilerberg, matg 2011: Tschareschers cun bist aut flureschan sin 950 meters sur mar © Caroline Lötscher, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Oberwil sper Zug, fanadur 2009: Las tschareschas da maisa vegnan clegidas a maun © Ueli Kleeb, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Oberwil sper Zug, fanadur 2009: Per cleger tschareschas lian ins in si in chanaster © Ueli Kleeb, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Citad da Zug, Zurlaubenhof cun la baselgia da son Michael, zercladur 2009: Tschareschas madiras vid in bostg © Ueli Kleeb, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Thomas Anton Wickart (1798-1876): Aquarel da la planira da Baar enturn 1850, en il center il Lai da Zug © Museum Burg Zug
 • Zug, 1902: Ils zains da la veglia baselgia da son Michael suenter la demontascha, tut a dretga la «Chriesiglocke» © IG Zuger Chriesi
 • Plazza-cumin da Zug, 2009: Durant il temp da racolta ha lieu il martgà da tschareschas © Ueli Kleeb, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Alpenstrasse a Zug, enturn 1914: L'inventader da las turtas da kirsch Heinrich Höhn cun sia dunna Hanna e cun ils emploiads © IG Zuger Chriesi
 • Martin Peikert, 1939: Placat da reclama per l'Uniun da traffic da Zug © Martin Peikert (Gestaltung)/IG Zuger Chriesi
 • Ueli Kleeb e Caroline Lötscher, 2009: Placat da reclama per la «IG Zuger Chriesi» © Ueli Kleeb und Caroline Lötscher (Gestaltung)/IG Zuger Chriesi
 • Walchwilerberg, matg 2011: Tschareschers cun bist aut flureschan sin 950 meters sur mar © Caroline Lötscher, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Oberwil sper Zug, fanadur 2009: Las tschareschas da maisa vegnan clegidas a maun © Ueli Kleeb, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Oberwil sper Zug, fanadur 2009: Per cleger tschareschas lian ins in si in chanaster © Ueli Kleeb, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Citad da Zug, Zurlaubenhof cun la baselgia da son Michael, zercladur 2009: Tschareschas madiras vid in bostg © Ueli Kleeb, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Thomas Anton Wickart (1798-1876): Aquarel da la planira da Baar enturn 1850, en il center il Lai da Zug © Museum Burg Zug
 • Zug, 1902: Ils zains da la veglia baselgia da son Michael suenter la demontascha, tut a dretga la «Chriesiglocke» © IG Zuger Chriesi
 • Plazza-cumin da Zug, 2009: Durant il temp da racolta ha lieu il martgà da tschareschas © Ueli Kleeb, Zug/IG Zuger Chriesi
 • Alpenstrasse a Zug, enturn 1914: L'inventader da las turtas da kirsch Heinrich Höhn cun sia dunna Hanna e cun ils emploiads © IG Zuger Chriesi
 • Martin Peikert, 1939: Placat da reclama per l'Uniun da traffic da Zug © Martin Peikert (Gestaltung)/IG Zuger Chriesi
 • Ueli Kleeb e Caroline Lötscher, 2009: Placat da reclama per la «IG Zuger Chriesi» © Ueli Kleeb und Caroline Lötscher (Gestaltung)/IG Zuger Chriesi

Referenzas e dossier

Publicaziuns
 • Ueli Kleeb, Caroline Lötscher (Ed.): Chriesi. Kirschenkultur rund um Zugersee und Rigi. Steinhausen, 2017

Dossier
 • Kirschenanbau

  Ausführliche Beschreibung Ultima modificaziun: 04.06.2018
  Dimensiun: 247 kb
  Tip: PDF